Nebbeling
AutoMotive | Construction | Finance | I(C)T
 

Privacy-Beleid


Beste (WebSite-)Bezoeker/Client/Klant,

Momenteel is de Web-Site van Nebbeling
(nebbeling.online / http://nebbeling.online / https://nebbeling.online) niet volledig en is er frequent onderhoud. Wij doen al het mogelijke om het "digitaal-/internetverkeer" tussen u en Nebbeling en de daarmee gemoeide informatie-uitwisseling te beschermen. Nebbeling zal uw persoons- en privacygegevens nooit aan/met derden of niet-belanghebbende personen/instanties/bedrijven etc. delen dan waar Nebbeling (expliciet) met u overeenstemming heeft bereikt. Vanwege onze dienstverlening en/of om sommige van deze diensten volledig en goed te kunnen uitvoeren zijn in sommige gevallen het verstrekken/registreren en bewaren van uw persoons- en privacygegevens nodig, uiteraard doen wij dit in overleg en alleen waar nodig. Nebbeling zal ten alle tijde alleen de nodige persoons- en of privacygegevens registreren/gebruiken/verwerken/bewaren voor de eigen administratie en de uitvoering van de dienstverlening/opdracht.
Mocht een derde belanghebbende(n) professional uw gegevens nodig hebben dan stellen wij u hiervan eerst op de hoogte en informeren/overleggen wij.

Momenteel is Nebbeling nog bezig een uitgebreide persoons- en privacy beleid op te stellen, deze uitbreiding zal later op de WebSite van Nebbeling worden vermeld. Aan het gebruik en informatie op deze
website kunnen om voormelde reden(en) geen rechten worden ontleend. Het gebruik van digitaal- internetverkeer is geheel op eigen risico.

 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn